82595 planterade träd
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Mer information

Icynenes sprayskumsisolering lämpar sig perfekt för hus som håller på att renoveras samt för isolering av svåråtkomliga ställen. Skummet sluter tätt mot tegelväggar, betong, trä och metallkonstruktioner. Det fungerar bra i varje klimat. Icynenes skum kan användas i en valfri husdel och ge termisk och akustisk isolering.

Olika användningsområden

Vindsvåning
Vindsvåning

Används på bjälklag tillhörande bebodda och obebodda vindsvåningar.

Väggar
Väggar

Betong-, sten- eller träväggar. Metallstommar

Tak
Tak

Används på tak och under tak (sluttningar)

Golv och krypgrunder
Golv och krypgrunder

Isolering under bostadsbyggnader i krypgrundsnivå.

Icynene Sverige