Icynenes sprayskumsisolering lämpar sig perfekt för hus som håller på att renoveras samt för isolering av svåråtkomliga ställen. Skummet sluter tätt mot tegelväggar, betong, trä och metallkonstruktioner. Det fungerar bra i varje klimat. Icynenes skum kan användas i en valfri husdel och ge termisk och akustisk isolering.

Olika användningsområden

Vindsvåning
Vindsvåning

Används på bjälklag tillhörande bebodda och obebodda vindsvåningar.

Väggar
Väggar

Betong-, sten- eller träväggar. Metallstommar

Tak
Tak

Används på tak och under tak (sluttningar)

Golv och krypgrunder
Golv och krypgrunder

Isolering under bostadsbyggnader i krypgrundsnivå.