82595 planterade träd
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Mer information

thermal insulation

Ett kanadensiskt företag som specialiserar sig inom termisk sprayisolering

Öppen-cellig isoleringsskum uppfanns 1986 av Icynene - ett kanadensiskt företag som numera är världsledaren inom detta område. Sedan 30 år erbjuder Icynene isoleringssystem olika skum som har utmärkta isoleringssegenskaper och som varken innehåller flyktiga organiska föreningar eller gaser som är skadliga för ozonskiktet. Icynene är verksamt på 3 kontinenter och har tillhandahållit isoleringsprodukter till drygt 400 000 byggnader runtom i hela världen: enfamiljshus, flerfamiljshus, sjukhus, skolor, ekologiska bondgårdar osv. I själva verket är Icynenes isoleringssystem det enda effektiva och hållbara svaret på de krav som framgår av de nya värmeisoleringsföreskrifterna. Det råder inget tvivel om att kanadensarna har goda kunskaper inom detta område eftersom det råder ett extremt klimat i deras land.


Icynenes skum har använts i många prestigefyllda projekt, till exempel:

 • Bastognes historiska centrum
 • Jean Cocteau museum i Milly la Forêt
 • The New American Home®
 • Department of Energy Building America “net Zero Energy Home”
 • Yale University Building Project Program
 • The winning homes of the NAHB Energy Value Housing Award
 • Vi diskuterar regelbundet hållbart byggande på tv-kanalen France Télévision, i sådana program som ’Télématin’ och ’Tous Ensembles’ och även på Discovery, CNN, osv.

Icynenes isolerskum levereras till över 30 länder. Det har undersökts av flera institutioner i hela världen, till exempel:

 • CSTB (tekniskt godkännande) - Frankrike
 • CERTECH (utsläpp av VOC) - Belgien
 • BBA: The British Board of Agrement – Storbritannien
 • ICC-ES: International Code Council Evaluation Service –USA
 • VTT: European Technical Approval – Finland
 • SP: Sverige
 • Och flera andra...

Hur har företaget Icynene blivit framgångsrikt?

Genom åren har vi utarbetat produkter utan VOC-gaser och ozonskadliga gaser som dessutom uppfyller de senaste kraven inom termisk isolering. Vi ger våra kunder, installatörer och distributörer ett enastående stöd med hänsyn till vårt företags värderingar: 25 års garanti, avancerad teknisk utbildning, mycket utförliga tekniska manualer, marknadsföringsstöd på hög nivå, en etikblankett signerad av samtliga installatörer.

Icynenes uppdrag

Vårt uppdrag är att leverera isoleringssystem till privata kunder och specialister inom byggsektorn: arkitekter, isoleringsföretag, byggföretag... Vårt europeiska nätverk av installatörer består av över hundra aktörer och är förmodligen det mest lojalt och effektivt inom hela isoleringsbranschen. Det är människor som älskar och brinner för sitt jobb.

Icynenes värderingar

 • Kundservice - Vi överträffar kundernas förväntningar. ”Vad mer kan jag göra för Dig?”
 • Ärlighet - Vi främjar våra etiska värderingar med hjälp av vårt nätverk.
 • Respekt - Vi respekterar våra kunder, installatörer, anställda och deras rättigheter.
 • Passion - Vi ser till att Icynene är ett företag man kan vara stolt över.
 • Innovationer - Vi arbetar ständigt på att förbättra våra produkter och utarbeta nya tekniska lösningar.
 • Grupparbete - Vi är alla en del av Icynene. När Icynene vinner, vinner vi alla.
 • Snabb reaktion - Vi är lyhörda och alltid redo att agera.

Tillverkas sedan 1986 på en fabrik i Kanada som är certifierad enligt ISO 9001-2008.

Icynene Sverige