82595 planterade träd
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Mer information

Vi på ICYNENE är övertygade om att ekologiska aktiviteter borde vara en naturlig del av vårt tänkande. Det är meningsfullt att tänka ekologiskt även vid tillverkning av sprutad skumisolering, därför producerar vi isolering på ett energibesparande sätt. Varje fat av vårt hårda isolerskum är tillverkat av 3 000 krossade plastflaskor med noll påverkning på ozonlagret och vi känner stor tillfredsställelse när våra kunder tackar oss inte bara för HUR vi gör vårt jobb utan också för VAD vi sprayar på deras väggar och tak.

För att stödja vårt ekosystem, har vi bestämt oss för ytterligare miljöaktiviteter. Vår avsikt är att hjälpa naturen som förorenas gradvis allt mer, men som ibland på ett oväntat sätt påminner oss om sin styrka.

Tatrabergen är en av de vackraste bergskedjorna i Europa. De ligger i hjärtat av den gamla kontinenten och den ledande brittiska miljötidskriften The Ecologist, har utnämnt Tatrabergen till en av de 10 bästa parkerna i Europa tack vare dess mångsidiga fauna och flora. Under 2004 härjade en katastrofal orkan i Tatrabergen i centrala Europa och de återhämtar sig från stora områden med stormfälld skog till denna dag. Även människoliv var hotade, eftersom vinden nådde värden över 200 km/tim på flera ställen. Resultatet var oväntat ledsamt. Naturkatastrofen hade drabbat ett utomordentligt stort område av mer än 30 kilometer i längden, med en total yta på mer än 12 000 hektar skog, vilket motsvarar två och en halv till tre miljoner kubikmeter.

Efter mer än sju år från denna naturkatastrof återhämtar sig Tatrabergen gradvist. Drygt en tredjedel av det förstörda territoriet har återställts, därför vill vi på ICYNENE också hjälpa till att fortsätta återupplivandet av Tatrabergen. Vi ska aktivt delta i plantering av träd genom att tilldela en del av våra intäkter från försäljningen av ekologisk sprayisolering till dessa aktiviteter. För varje fat av ICYNENE vi säljer, planterar vi 5 nya träd i Tatrabergen.

Detta är kanske ett litet steg för Tatrabergen, men en stor utmaning för oss. Det fyller oss med en fin känsla av tillfredsställelse när vi vet, att vi kan hjälpa till och bidra till att fler generationer ska kunna njuta av Tatra skogarnas skönhet i hjärtat av Centraleuropa. Vi på ICYNENE tycker om att vara EKO. 😊

Icynene Sverige