82595 planterade träd
MAKING THE WORLD GREENER TOGETHER
Mer information

h2foam-lite-plusIcynene introducerar en innovation bland kanadensiska ekologiska isoleringsprodukter av flexibelt fogskum, nämligen H2Foam LITE PLUS. Det är en produkt som erbjuder utmärkt termisk hållfasthet, hög vidhäftning och enastående effektivitet. H2Foam LITE PLUS är helt enkelt ett hälsovänligt isoleringsmaterial med öppna celler som är mest effektivt i hela världen.

H2Foam LITE PLUS innehåller enbart luft (utan expanderande gaser, HFC, VOC och formaldehyd) och kan uppnå parametrar som överträffar de mest restriktiva föreskrifterna inom termiskt skydd av väggar och tak.
Genom att använda H2Foam LITE PLUS satsar man på de bästa lösningar som erbjuder hälsovänlig isolering och lufttäthet och som har utarbetats utifrån världsledaren på marknaden, Icynens know-how. H2Foam innebär energibesparingar (till och med 50%) och även hälsoskydd och hållbarhet på lång sikt. H2Foam LITE PLUS är perfekt för isolering av passivhus och offentliga byggnader.
H2Foam LITE & LITE PLUS är andningsbara material som släpper igenom fukt men samtidigt blockerar luftgenomströmningen. Det är en perfekt kombination som skyddar väggar och tak mot förruttnelse och degradation. I motsats till styva skum förblir dessa material flexibla, suger inte upp fukt och är fria från skadliga gaser.
H2Foam LITE PLUS är en CE-märkt produkt som genomgått s.k. Undersökningar av nya teknologier (fr. ETN) genomförda av Alpes Contrôle. Producentens garanti uppgår till 25 år och är mycket längre än hos traditionella isoleringsmaterial.
I motsats till isolering av fibrer eller flingor släpper Icynene inte igenom luft, sjunker inte ihop och suger inte upp fukt. Av WUFI®-undersökningarna genomförda av Fraunhofer Institute framgår det att om man använder sig av Icynene så eliminerar man oftast behovet av ett dyrt ångisolerande skikt som är ett måste vid traditionella isoleringsmaterial.

 • Öppna celler, lätt (12 kg/m3)
 • 100% skummat med vatten
 • Bättre värmeledningskoefficient och lufttäthet (ʎ = 0.0355)
 • Antändlighet som uppfyller brandskyddskraven för offentliga byggnader (klass E)
 • Helt luktfri
 • Perfekt vidhäftning mot de flesta material och optimerad begränsning av köldbryggor.
 • Suger inte upp vatten
 • Kan användas vid mycket låga temperatur
 • Appliceras snabbt och enkelt
 • 25 års garanti
 • Innehåller inte HCFC, HFA, CFC, LZO eller formaldehyd
 • Certifikatet ISO 16000-9
Icynene Sverige